Πιστοφίδης Κατασκευαστική

Εταιρικό προφίλ

Η εταιρεία μας έχει έδρα τη Βέροια και δραστηριοποιείται στο χώρο των κατασκευαστικών έργων από το 2010. Έχει κατασκευάσει εκατοντάδες ιδιωτικά και δημόσια τεχνικά έργα στην ευρύτερη περιοχή της Ημαθίας.

Η Εταιρεία ιδρύθηκε από τον Πιστοφίδη Αντώνιο – Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό και την Πιστοφίδου Σοφία – Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό ΜSc, με κύριο σκοπό τη μελέτη και κατασκευή δημοσίων & ιδιωτικών έργων. 

Αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό μελετών, την έκδοση οικοδομικών αδειών και την πλήρη κατασκευή οποιασδήποτε μελέτης. Ασχολούμαστε με όλο το φάσμα των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών έργων και αναλαμβάνουμε να μελετήσουμε, να σχεδιάσουμε, να κατασκευάσουμε και να παραδώσουμε ολοκληρωμένο το έργο με το «κλειδί στο χέρι». Προσπαθούμε συνεχώς να έχουμε επιτυχία σε ότι και αν κάνουμε σχετικά με την κατασκευή σπιτιών και ανακαινίσεις.

Η γκάμα των υπηρεσιών μας περιλαμβάνει κατασκευή, ανακαίνιση και κατεδάφιση κτιρίων και άλλων κατασκευών. Χρησιμοποιούμε μόνο σύγχρονα μέσα και μεθόδους για την εκτέλεση των έργων μας, σύμφωνα με την εκάστοτε σύμβαση και επιπλέον σιαθέτουμε ένα πολύ ευρύ δίκτυο δοκιμασμένων συνεργατών ώστε να εκτελέσουμε τα έργα με αποτελεσματικό τρόπο και κυρίως έγκαιρα.

Υπηρεσίες

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α)

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α) είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή (ο οποίος έχει ενταχθεί σε ειδικό Μητρώο) και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Με το ΠΕΑ το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες, από Α+ έως Η), ενώ ο Επιθεωρητής καταγράφει και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Στο ΦΕΚ 3106Β/2013 που εκδόθηκε στις 03-12-2013 βρίσκεται η πιο πρόσφατη νομοθεσία που ορίζει το πως εκδίδεται μια Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Θεωρητικά η νομοθεσία προσπαθεί να απλουστεύσει τις διαδικασίες για έκδοση μίας άδειας.

Η διαδικασία συνεχίζει να είναι σε δύο στάδια : την Προέγκριση και την Αδεία Ίδρυσης και Λειτουργίας. Το στάδιο της προέγκρισης έχει απλουστευτεί, οπότε είναι πλέον εύκολο να πάρουμε προέγκριση και στην συνέχεια να κάνουμε έναρξη στην εφορία.

Προέγκριση

Για να πάρουμε προέγκριση καταθέτουμε στον Δήμο τα έξης δικαιολογητικά :

 • Αιτηση
 • Εξουσιοδότηση
 • Διάγραμμα Κάλυψης
 • Συναίνεση Οικοδομής

Υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή (ή του ιδιοκτήτη του καταστήματος αν δεν υπάρχει διαχειριστής ή αν αρνείται να υπογράψει) ότι ο κανονισμός δεν απαγορεύει την χρήση του χώρου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος.

Αν δεν υπάρχει κανονισμός ο διαχειριστής (ή ο ιδιοκτήτης) κάνει υπεύθυνη δήλωση που να λέει ότι η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος.

Ο αρμόδιος δήμος είναι υποχρεωμένος μέσα σε 15 μέρες από την υποβολή της αίτησης να χορηγήσει την προέγκριση.

Εντός τριών μηνών από την προέγκριση (συν δύο μήνες αν χρειαζόμαστε κάποια παράταση), καταθέτουμε στον Δήμο φάκελο με τα δικαιολογητικά για Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας. Αυτά είναι :

Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

 • Αιτηση
 • Ταυτότητα
 • Βεβαίωση Χώρου Κύριας Χρήσης

Βεβαίωση υπογεγραμμένη από ιδιώτη μηχανικό ότι ο χώρος είναι νόμιμος και πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης. Αυτή την βεβαίωση συνοδεύουν όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν την νομιμότητα του χώρου ανάλογα με την περίπτωση. Δηλαδή αντίγραφο οικοδομικής άδειας, δήλωση ένταξης αυθαιρέτου, εξαίρεση από κατεδάφιση και γενικά οποιοδήποτε έγγραφο να πιστοποιεί ότι χώρος δεν έχει καμία αυθαιρεσία.

 • Σχεδιαγράμματα του καταστήματος

Σχέδια εις τριπλούν υπό κλίμακα (συνήθως 1/50) σφραγισμένα από ιδιώτη μηχανικό που να απεικονίζουν όλους τους χώρους του Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

Επίσης προσκομίζεται το διάγραμμα ροής της επιχείρησης.

Οι επιχειρήσεις τροφίμων ποτών υποχρεούνται να τηρούν αρχεία ελέγχου, αλλά δεν είναι απαραίτητο ως δικαιολογητικό για την αδειοδότηση.

 • Υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης

Για καταστήματα του ΠΔ 180/79 (μπαρ, καφετέριες, αναψυκτήρια, εστιατόρια κτλ) υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) περί μη καταδίκης.

 • Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας

Πιστοποποιητικό πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.

 • Παράβολα

Στην συνέχεια ο νόμος αναφέρει ρητά ότι :

Ο οικείος δήμος οφείλει να μη ζητά από τον ενδιαφερόμενο δικαιολογητικά πλέον των ανωτέρω.

Αλλά, ανάλογα με την περίπτωση και τον εκάστοτε Δήμο είναι πιθανών να ζητηθούν και επιπλέον δικαιολογητικά.

Αφού προσκομίσουμε όλα τα δικαιολογητικά που μας ζητηθούν ο φάκελος διαβιβάζεται στην Υγειονομική Υπηρεσία. Το Υγειονομικό κάνει αυτοψία, εγκρίνει το κατάστημα και στέλνει πίσω τον φάκελο στον Δήμο, μαζί με την έγκριση του.

Η διαδικασία έκδοσης για Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας έχει ως εξής :

 • καταθέτουμε μία μελέτη πυρασφάλειας με την κατάλληλη νομοθεσία,
 • εγκρίνεται αυτή η μελέτη από την πυροσβεστική υπηρεσία,
 • υλοποιείται από εμάς,
 • καταθέτουμε δικαιολογητικά για Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας και
 • αφού ελεχθούν τα δικαιολογητικά εκδίδεται το παραπάνω πιστοποιητικό.

Ας δούμε με περισσότερες λεπτομέρειες τα διάφορα βήματα.

Μελέτη Πυρασφάλειας

Το πρώτο και κύριο που πρέπει να έχει το κατάστημά μας είναι μελέτη πυρασφάλειας.

Σε αυτό το σημείο υπάρχει ένας πολύ βασικός διαχωρισμός και έχει να κάνει με το πότε εκδόθηκε η οικοδομική άδεια που χώρου που στεγάζει την επιχείρηση.

Αν η ημερομηνία έκδοσης είναι μετά τις 17-02-1988 (νέα κτίρια), τότε ισχύει η ΠΔ 71/88 (ΦΕΚ 32Α 17 – 02 – 1988) και κάθε δραστηριότητα έχει το δικό της άρθρο.

Αν η άδεια έχει εκδοθεί πριν από αυτή την ημερομηνία (υφιστάμενα κτίρια) τότε για χώρους συνάθροισης κοινού (καφέ, μπαρ, εστιατόρια, αναψυκτηρία – γενικά οτιδήποτε έχει τραπεζοκαθίσματα) ισχύει η ΠΔ 3/81 (ΦΕΚ 20Β 19-01-1981 και οι τροποποιήσεις τις), ενώ για εμπορικά καταστήματα (παντοπωλεία, οπωρολαχανοπωλεία κτλ) ισχύει η ΠΔ 8γ/2007 (ΦΕΚ 276Β 02 – 03 – 2007). Αυτές οι τρεις είναι οι βασικές νομοθεσίες με τις οποίες μελετάμε την συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων.

Υλοποίηση Μελέτης

Από την στιγμή που υπάρχει θεωρημένη μελέτη πυρασφάλειας (είτε καινούργια, είτε υπάρχουσα), χρειάζεται η αυτή η μελέτη να υλοποιηθεί. Δηλαδή, όποια μέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας περιγράφονται σε αυτή να υπάρχουν και στην πράξη. Οι πυροσβεστήρες να αγοραστούν, οι φωλιές και τα φωτιστικά ασφαλείας να εγκατασταθούν και οποιαδήποτε άλλα μέτρα να κατασκευαστούν.

Αν υπάρχει ήδη μελέτη πυρασφάλειας θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι όλα τα μέτρα πυρασφάλειας που περιγράφονται σε αυτή έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν σωστά.

Είναι πολύ σημαντικό να μην υπάρχουν συμβιβασμοί σε αυτό το σημείο, γιατί πρώτο και κύριο όλα αυτά αφορούν την ασφάλεια της επιχείρησης και των πελατών μας, ενώ επιπρόσθετα η Πυροσβεστική Υπηρεσία κάνει συχνούς, έκτακτους και αυστηρούς ελέγχους.

Δικαιολογητικά για Πιστοποιητικό Πυροπροστίας

Περνάμε τώρα στα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την έκδοση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας. Σύμφωνα με την 13η Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 1586Β 21-06-2013) το Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας εκδίδεται χωρίς αυτοψία από την πυροσβεστική υπηρεσία, απλά με την κατάθεση υπεύθυνων δηλώσεων από τον ιδιοκτήτη, που να λέει ότι έχει εγκαταστήσει τα μέτρα πυρασφάλειας, από μηχανικό που να λέει ότι λειτουργούν καλώς τα μόνιμα μέτρα πυρασφάλειας (αν υπάρχουν) και από την επιχείρηση που αγοράστηκαν οι πυροσβεστήρες που να λέει ότι αυτοί λειτουργούν καλώς. Επίσης, καταθέτουμε ένα παράβολο των 10 Ευρώ για να πάρουμε το Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης των Ενεργητικών Μέσων Πυροπροστασίας.

 

Με το νόμο 3843/2010 θεσπίστηκε η έννοια της «ταυτότητας του κτηρίου». Σταδιακά πλέον όλα τα κτίρια είναι υποχρεωτικό να αποτυπωθούν με ακρίβεια και τα στοιχεία τους να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην βάση δεδομένων του Υπουργείου (ΥΠΕΚΑ). Αυθαίρετες κατασκευές που δεν θα έχουν τακτοποιηθεί είτε με παλιότερες διατάξεις είτε με το νέο νόμο των αυθαιρέτων, αυτόματα θα χαρακτηρίζονται κατεδαφιστέες.

Κυριότερα σημεία του νέου νόμου:

 • Τακτοποιούνται αυθαίρετα που έχουν γίνει μέχρι 28/7/2011 βάσει αεροφωτογραφιών.
 • Αυθαίρετα προ 9/6/75 νομιμοποιούνται με την πληρωμή προστίμου 500€.
 • Αυθαίρετα των ετών 1975-1982 νομιμοποιούνται με την πληρωμή του 15% του προστίμου.
 • Αυθαίρετα των ετών 1983-2011 τακτοποιούνται για 30 χρόνια και έχουν την δυνατότητα μελλοντικής νομιμοποίησης υπό προϋποθέσεις.
 • Ο χρόνος κατασκευής του αυθαιρέτου αποδεικνύεται πλέον αποκλειστικά είτε με αεροφωτογραφίες είτε με οποιαδήποτε δημόσιο έγγραφο. Σε περίπτωση μη ύπαρξης αποδεικτικών στοιχείων ως χρόνος κατασκευής θα θεωρείται το2004.
 • Η πληρωμή του προστίμου γίνεται με 3 τρόπους, εφάπαξ πληρωμή με έκπτωση 20%, πληρωμή 30% του προστίμου και τα υπόλοιπα σε δόσεις με έκπτωση10% και όλο το πρόστιμο με δόσεις (ελάχιστη δόση 50€). Οι δόσεις μπορεί να είναι από 60 έως 102 ανάλογα με τον χρόνο υπαγωγής στην ρύθμιση.
 • Όσοι είχαν υπαχθεί στον παλιότερο νόμο (4014/11) και δεν είχαν ολοκληρώσει την διαδικασία, μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του νέου νόμου, με επαναϋπολογισμό όμως του ειδικού προστίμου. Όσοι είχαν ολοκληρώσει την διαδικασία μπορούν απλά να μεταφερθούν στο νέο νόμο, χωρίς καμία περαιτέρω αλλαγή.
 • Η τακτοποίηση ενός αυθαιρέτου και ο ορθός υπολογισμός του προστίμου απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις και εμπειρία από τον μηχανικό. Στον προηγούμενο νόμο των αυθαιρέτων υπήρχαν πάρα πολλές περιπτώσεις όπου είτε δεν είχε γίνει σωστά η τακτοποίηση και επομένως ήταν άκυρη η σχετική βεβαίωση, είτε είχαν υπολογισθεί υπέρογκα πρόστιμα χωρίς να απαιτείται.

 

Το γραφείο μας με εμπειρία πάνω στα πολεοδομικά θέματα εγγυάται την διαδικασία της τακτοποίησης του ακινήτου σας εξαντλώντας όλα τα νομικά περιθώρια για την ελαχιστοποίηση του ειδικού προστίμου, με πολύ χαμηλές αμοιβές αλλά σε υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, το οποίο και θα διαπιστώσετε αμέσως μόλις επικοινωνήσετε μαζί μας.

 

Με βάσει το νόμο Ν.4014/11 από 20.09.2011, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο χωρίς υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού ότι δεν υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή στο ακίνητο και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια. Ψευδείς ή ανακριβείς βεβαιώσεις όσων εμπλέκονται σε μια δικαιοπραξία (συμβολαιογράφοι, δικηγόροι, μεσίτες, υποθηκοφύλακες κλπ) επισύρουν αυστηρές ποινές και για τους μηχανικούς προβλέπεται μέχρι και αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Η βεβαίωση νομιμότητας εκδίδεται μετά από αυτοψία του υπεύθυνου μηχανικού και ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων στο σύστημα διαχείρισης του ΤΕΕ. Με την υποβολή εκδίδεται η Βεβαίωση Μηχανικού η πράξη λαμβάνει ένα μοναδικό αριθμό που αφορά το ακίνητο. Στα συμβόλαια προσαρτάται υποχρεωτικά η βεβαίωση και ο μοναδικός αριθμός του ακινήτου.

Η ισχύς της βεβαίωσης είναι δύο (2) μήνες, μετά την λήξη της προθεσμίας για την διενέργεια της μεταβίβασης ή της αγοροπωλησίας απαιτείται εκ νέου έκδοση της Βεβαίωσης αυθαιρέτων.

Για την διενέργεια αυτοψίας από το μηχανικό και την έκδοση της Βεβαίωση Μηχανικού απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά που προσκομίζονται από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου :

 • Τίτλοι ιδιοκτησίας
 • Στέλεχος οικοδομικής αδείας
 • Διάγραμμα κάλυψης
 • Τοπογραφικό διάγραμμα
 • Αρχιτεκτονικά σχέδια (κατόψεις, όψεις, τομές κλπ)
 • Νομιμοποιητικά έγγραφα ημιυπαιθρίων


Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης δεν διαθέτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά τότε η εταιρεία μας αναλαμβάνει να τα συλλέξει από την αρμόδια πολεοδομία.

Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης εφαρμόζονται τόσο σε υφιστάμενα όσο και σε νεόδμητα κτίρια. Είναι η κύρια μεθοδολογία μόνωσης κτιρίων στο εξωτερικό που πλέον έχει αρχίσει να εφαρμόζεται και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.

Η μέθοδος κατασκευής είναι τυποποιημένη, πιστοποιημένη, ασφαλής και δεν δημιουργεί καμία όχληση στο εσωτερικό του κτιρίου.

Τα πλεονεκτήματα της εξωτερικής θερμομόνωσης:

 • Εξοικονόμηση ενέργειας έως και 50% για θέρμανση και ψύξη του κτιρίου
 • Εξάλειψη των θερμογεφυρών της κατασκευής
 • Θερμική άνεση στο εσωτερικό του κτιρίου
 • Εξάλειψη μούχλας, υγρασίας και μυκήτων στους εσωτερικούς χώρους
 • Προστασία της κατασκευής και των δομικών στοιχείων από περιβαλλοντικές συνθήκες
 • Η εφαρμογή της λύσης της εξωτερικής θερμομόνωσης γίνεται πάντα στη βάση των οδηγιών του προμηθευτή και της εταιρείας μας, ο οποίοι διαθέτουν την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και την πιστοποίηση του συνολικού συστήματος. Τα όσα αναφέρονται παρακάτω αποτελούν γενικές αρχές εφαρμογής.
 • Σε περίπτωση εφαρμογής σε υφιστάμενο κτίριο γίνεται έλεγχος της κατάστασης του επιχρίσματος και επισκευάζονται τυχόν αποσαρθρώσεις και άλλες φθορές.
 • Σε περίπτωση νέας κατασκευής πρέπει να δίνεται έμφαση στην επιπεδότητα της τοιχοποιίας.

Σχέδιασμός

Ο σωστός σχεδιασμός και η στοχοθέτηση της διαδρομής μέχρι την ολοκλήρωση, αποτελεί το πιο βασικό συστατικό ενός επιτυχημένου έργου.

Μελέτη

Με εμπειρία σύνταξης εκατοντάδων μελετών, η εταιρείας μας εγγυάται την ομαλή εξέλιξη του έργου, ελαχιστοποιώντας τους απρόβλεπτους παράγοντες.

Υποβολή

Έγκαιρη και έγκυρη υποβολή των φακέλων προς χρηματοδότηση, με στόχο την επιτάχυνση του χρόνου υλοποίησης του κάθε έργου, μικρού ή μεγάλου.

Υλοποίηση

Συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένους τεχνικούς, εργολήπτες και αντιπροσωπεύουμε κορυφαία brands εξασφαλίζοντας γρήγορη παράδοση.

Επικοινωνήστε μαζί μας!