Πιστοφίδης Κατασκευαστική

Οικοδομικές άδειες

Η οικοδομική άδεια είναι η απαραίτητη έγκριση από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, για την εκτέλεση πάσης φύσης οικοδομικών εργασιών. Η διοικητική πράξη που επιτρέπει την εκτέλεση σε οικόπεδο ή γήπεδο των οικοδομικών εργασιών που προβλέπονται στις μελέτες που τη συνοδεύουν, εφόσον οι εργασίες αυτές είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες διατάξεις.

Στην έννοια της οικοδομικής άδειας περιλαμβάνονται και άδειες οι οποίες δεν δημιουργούν δόμηση, ιδίως η άδεια κατεδάφισης, η άδεια αλλαγής χρήσης, η άδεια διαμορφώσεων, επισκευής, διασκευής, ενισχύσεων, η άδεια για αυτοτελείς εργασίες περιτοιχίσεων, επιχώσεων ή εκσκαφών, καθώς και κοπής δένδρων. Ως οικοδομική άδεια νοείται και η άδεια δόμησης.

Επομένως, είτε πρόκειται για την ανέγερση νέας οικοδομής, είτε για προσθήκη, είτε επισκευή / ενίσχυση υφιστάμενου κτιρίου, είτε αλλαγή χρήσης ενός χώρου σε μία άλλη χρήση (π.χ. από κατάστημα σε εστιατόριο ή καφετέρια κλπ.) είναι απαραίτητη η έκδοση οικοδομικής άδειας.

Η έκδοση μιας οικοδομικής άδειας περιλαμβάνει:

 • Τοπογραφική μελέτη
 • Αρχιτεκτονική μελέτη
 • Στατική μελέτη
 • Ηλεκτρομηχανολογική (Η/Μ) μελέτη
 • Μελέτη Ύδρευσης – Αποχέτευσης
 • Μελέτη Θερμομόνωσης & Ηχομόνωσης
 • Μελέτη Θέρμανσης
 • Μελέτη κλιματισμού
 • Μελέτη καύσιμου αερίου
 • Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας
 • Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας

Η οικοδομική Άδεια αποτελεί µια πολύ σημαντική διοικητική πράξη, που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο ζωής και εργασίας των πολιτών αυτής της χώρας, υλοποιεί την χωροταξική της οργάνωση, τον τρόπο ανάπτυξης των πόλεων και οικισμών, του εμπορίου και των μεταφορών, συνιστά βασικό συνδετικό κρίκο µεταξύ ανάπτυξης και οικονομίας καθώς απασχολεί πληθώρα επαγγελμάτων, μπορεί να κατοχυρώσει συνθήκες ασφαλούς, υγιεινής, άνετης κλπ διαβίωσης των διαμενόντων στα κτίρια και γενικά είναι µια πολύ σημαντική επέμβαση – παρέμβαση στο περιβάλλον, η οποία και παραμένει ακόμη και αφού εμείς αποχωρίσουμε. Για όλα αυτά δεν θα πρέπει ποτέ η οικοδομική άδεια να αντιμετωπίζεται πρόχειρα, αλλά πάντα µε ιδιαίτερη σοβαρότητα, συνέπεια, επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική αφοσίωση.

Το γραφείο μας είναι εδώ να αναλάβει την υπόθεση σας, με την εμπειρία που έχει τόσα χρόνια στην διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε περαιτέρω.