Πιστοφίδης Κατασκευαστική

Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων

Με το νόμο 3843/2010 θεσπίστηκε η έννοια της «ταυτότητας του κτηρίου». Σταδιακά πλέον όλα τα κτίρια είναι υποχρεωτικό να αποτυπωθούν με ακρίβεια και τα στοιχεία τους να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην βάση δεδομένων του Υπουργείου (ΥΠΕΚΑ). Αυθαίρετες κατασκευές που δεν θα έχουν τακτοποιηθεί είτε με παλιότερες διατάξεις είτε με το νέο νόμο των αυθαιρέτων, αυτόματα θα χαρακτηρίζονται κατεδαφιστέες.

Το γραφείο μας με εμπειρία πάνω στα πολεοδομικά θέματα εγγυάται τη διαδικασία της τακτοποίησης του ακινήτου σας εξαντλώντας όλα τα νομικά περιθώρια για την ελαχιστοποίηση του ειδικού προστίμου, με πολύ χαμηλές αμοιβές αλλά σε υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, το οποίο και θα διαπιστώσετε αμέσως μόλις επικοινωνήσετε μαζί μας.

Τα οφέλη της υπαγωγής στη ρύθμιση

 • Οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση ή αναστολή για 30 χρόνια της επιβολής κυρώσεων για την αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης
 • Δυνατότητα μεταβίβασης του ακινήτου
 • Δεν οφείλονται αναδρομικά ασφαλιστικές εισφορές, φόρος, καθώς και οποιασδήποτε μορφής πρόστιμα και τέλη
 • Το κόστος της ρύθμισης είναι πολύ μικρότερο από το πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής και συμψηφίζεται με ήδη καταβληθέντα ποσά προστίμων ανέγερσης και διατήρησης

Κυριότερα σημεία του νέου νόμου:

 • Τακτοποιούνται αυθαίρετα που έχουν γίνει μέχρι 28/7/2011 βάσει αεροφωτογραφιών.
 • Αυθαίρετα προ 9/6/75 νομιμοποιούνται με την πληρωμή προστίμου 500€.
 • Αυθαίρετα των ετών 1975-1982 νομιμοποιούνται με την πληρωμή του 15% του προστίμου.
 • Αυθαίρετα των ετών 1983-2011 τακτοποιούνται για 30 χρόνια και έχουν την δυνατότητα μελλοντικής νομιμοποίησης υπό προϋποθέσεις.
 • Ο χρόνος κατασκευής του αυθαιρέτου αποδεικνύεται πλέον αποκλειστικά είτε με αεροφωτογραφίες είτε με οποιαδήποτε δημόσιο έγγραφο. Σε περίπτωση μη ύπαρξης αποδεικτικών στοιχείων ως χρόνος κατασκευής θα θεωρείται το 2004.
 • Η πληρωμή του προστίμου γίνεται με 3 τρόπους, εφάπαξ πληρωμή με έκπτωση 20%, πληρωμή 30% του προστίμου και τα υπόλοιπα σε δόσεις με έκπτωση10% και όλο το πρόστιμο με δόσεις (ελάχιστη δόση 50€). Οι δόσεις μπορεί να είναι από 60 έως 102 ανάλογα με τον χρόνο υπαγωγής στην ρύθμιση.
 • Όσοι είχαν υπαχθεί στον παλιότερο νόμο (4014/11) και δεν είχαν ολοκληρώσει την διαδικασία, μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του νέου νόμου, με επαναϋπολογισμό όμως του ειδικού προστίμου. Όσοι είχαν ολοκληρώσει την διαδικασία μπορούν απλά να μεταφερθούν στο νέο νόμο, χωρίς καμία περαιτέρω αλλαγή.

 

Η τακτοποίηση ενός αυθαιρέτου και ο ορθός υπολογισμός του προστίμου απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις και εμπειρία από τον μηχανικό. Στον προηγούμενο νόμο των αυθαιρέτων υπήρχαν πάρα πολλές περιπτώσεις όπου είτε δεν είχε γίνει σωστά η τακτοποίηση και επομένως ήταν άκυρη η σχετική βεβαίωση, είτε είχαν υπολογισθεί υπέρογκα πρόστιμα χωρίς να απαιτείται.